Gde piranha živi?

Odgovor:

Odgovor:

Prirodno stanište Piranija uključuje rijeke Orinoco, Gvajanu, Amazon, San Francisk, Paragvaj i Parana u Južnoj Americi. Ove rijeke imaju temperaturu vode od 23 do 30 ° C i prenose male čestice koje im daju mliječno-bijeli pogled poznat kao bijela voda.

Piranhas cvjetaju u rijekama Južne Amerike zbog pojave nazvanog Pororeše, koji je karakterističan za rijeke koje se nalaze na višoj terenu od okeana. Tokom plime, dolazi do morske vode stvara pritisak u uskim ustima rijeke, što dovodi do visokih valova koji se kreću uzvodno. Pororok ubija veliki broj životinja, pružajući idealne uvjete za hranjenje mesožderke pirana.