Gde živi jelena?

Odgovor:

Odgovor:

Sjeverni jelen živi u kružnim regijama sjeverne Europe, Sibir i Sjeverna Amerika. Stanište jelena uključuje prirodne zone Tundra, Taige, kao i planine. Jeleni su prvi put pripitomljeni u pripitomljenim hiljadama godina u severnoj Evropi i Aziji, a potom u Severnoj Americi.

Gde živi jelena?
Područje za jelena na svijetu

Jeleni su rasprostranjeni u cijelom području, iako su neke podvrste manje uobičajene. Ženke jelena u većini stanovništva imaju rogove, ali Horne mužjaka često su više. Kao i susjekli preživača, jeleni su biljojedi i žive na dijeti različitih biljaka i lišajeva koji se nalaze u hladnoj klimi. Poznato je da u ekstremnim uvjetima hrane malim glodarima, ribama i jajima. Mužjaci od jelena teže od 160 do 180 kg, a žene obično imaju puno ne više od 120 kg.