Gde crni panter živi u divljini?

Odgovor:

Odgovor:

Crne pantere nalaze se u mnogim dijelovima svijeta. Ne primjenjuju se na određeni izgled. Crni panteri nazivaju predstavnike velikih mačaka, poput leoparda, pume ili jaguara, koji imaju rijetku crnu boju, umjesto karakteristične za bojanje ovih vrsta. Tamna varijacija boje najčešće se nalaze u leopardima i jaguarima. Crni leopardi pronađeni su u Kini, Mjanmaru, Indiji, Nepalu i na Malajskom poluotoku. Ove životinje imaju crno bojanje uzrokovane recesivnim mutacijom gena. Crni Jaguari videli su u Južnoj Americi. Tamna boja Jaguarova rezultat je dominantne mutacije gena. Crne pume se ponekad nalaze u Sjevernoj Americi.