U sad-u jelena je zarobila grad

U Ashinskoj, smještenom u Oregonu, mještani su počeli pobijediti alarm: jelena dolazi u grad.

Većina građana brine se zbog činjenice da se ove šumske životinje ponekad ponašaju agresivno: primijećeni su slučajevi napada na ljude, pa čak i pasa.

U sad-u jelena je zarobila grad
Jelena je zarobila američki grad.

Lokalne vlasti još nisu poduzele radikalne mjere. Oni traže samo stanovnike da budu pažljiviji i u kojem slučaju ne hrane jelenu tako da nisu došli do urbane osobine.

U bliskoj budućnosti vlasti namjeravaju potrošiti "samit od jelena", gdje se planira riješiti problem pritiska: gdje dati jelenu, smjestiti u gradu.