Šta je vijek trajanja morskog psa?

Odgovor:

Odgovor:

Prema PBS-u, prosječni životni vijek morskog psa nalaze se na marki od 25 godina. Maksimalni životni vijek može varirati ovisno o vrsti. Morski psi imaju tendenciju da žive mnogo duže u divljini kao u zatočeništvu.

Najveći životni vijek trajanja kathereged-a, koji može živjeti od 75 do 100 godina, dok su povezane plave morske pse, žive samo 15-16 godina. Veliki bijeli morski psi imaju životni vijek od 25 do 30 godina. Tiger Sharks žive oko 27 godina, ali, kao što znate, neki pojedinci su živjeli na 50. Životni vijek morskog psa koji živi u zatočeništvu može se smanjiti dva puta.