Koji je prosječni životni vijek morske kornjače?

Odgovor:

Odgovor:

Prosječni životni vijek morskih kornjača iznosi oko 80 godina. Morske kornjače doživljavaju većinu istraživačkih projekata, tako da je teško tačno odrediti prosječni i maksimalni životni vijek ovih stvorenja. Unatoč širokom mišljenju da kornjače žive u stoljećima, samo nekoliko njih prelazi oznaku od 100 godina.

Za morske kornjače zahtijeva otprilike 20-30 godina za postizanje seksualne zrelosti. Oni mogu migrati hiljade kilometara kako bi pronašli mjesto za uzgoj. Ženske morske kornjače su odabrane na obalu i jaja stavljaju u jaja koja kopa u pijesku. Zatim potpuno zaspava njenu zidu i vraća se u vodu. Jaja se inkubiraju dva mjeseca prije izvlačenja. Morske kornjače mogu obavljati mnoge cikluse migracija, parenja i uzgoja tokom svog života.