Koliko je brzi vuk?

Odgovor:

Odgovor:

Vukovi mogu razviti brzinu rada 56-64 KM na sat za kratke udaljenosti. Prosječna brzina vukova je 8 km na sat. Vukovi su u stanju da savladaju oko 50 KM dnevno kada love.

Sivi Wolf je najveći predstavnik u porodici kućnih ljubimaca i nalazi se u raznim staništima širom svijeta, uključujući Tundra, livade i pustinje. Sivi vukovi love na srednje ili velike kopita, iako su njihov plijen često glodavci, zečevi, pa čak i insekti. Voće i druga hrana za povrće takođe su prisutni u njihovoj prehrani.

Vukovi dominiraju nad drugim predatorima s kojima su susjedni, uključujući kojoti i pripadnike porodice FELINE, s izuzetkom tigrova koji su jedina prijetnja njima nakon osobe. Oba smeđa medvjeda i vukovi ponekad love jedni druge, iako su uglavnom ograničene mladim i bolesnim pojedincima svake vrste.