Imaju li ptice jezik?

Odgovor:

Odgovor:

Imati jezik. Čudno, jezik ptica sadrži unutar kosti koja ga čini čvrstim za sakupljanje hrane ili materijala za leglo i gnijezdo.

Različite ptice imaju različite vrste jezika. Ptice koje piju nektar imaju jezik u obliku cijevi za efikasnije vađenje tečnosti.Imajte posebne jubrežirane jezike koji vam omogućavaju da gutate ribu, dok Dyatlas ima duge jezike sa šiljastim krajevima, olakšavajući insekte.

Za razliku od ljudi čiji se jezici koriste za degustaciju hrane, kušani receptori u pticama su prilično slabi. Jezik ptica više je poput tela za dodir, omogućavajući im da osjete predmete, a ne ukus hrane.