U volsk-u čovjek je ukrao kozu od kolonije, a zatim je jeo

Policija od WolsSk zadržala je čovjeka koji je krađa koza koja pripada ženskoj koloniji, koja se nalazi u blizini naselja.

Prema predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kraja, 34-godišnji lopov prije nego što je radio kao pastir. Kidnapper i njegov drugar, prema njima, bili su uvelike gladni i odlučili ukrasti ram. Ali, dolazići na pašnjak, nisu mogli uhvatiti životinju, a koza je umjesto toga ukradena. Niže kasnije jeli je.

U volsk-u čovjek je ukrao kozu od kolonije, a zatim je jeo
Čovjek je ukrao kozu od ženske kolonije.

Trenutno je otvorio krivični slučaj protiv muškarca. Suočava se sa odgovornošću predviđenim članom za pljačku. Do sada je osumnjičeni za krađu koze pod pretplatom neviđenih.