Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža

Na sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je Kambodža vladala Paul lonac, zemlja je pokrivala strašna glad. Tada je u meniju stanovnika ove zemlje pojavio novo jelo - Tarantulas.

Nije poznato kao Kambodžiji pojeli ove slatke šljoke u vrijeme krvavog govornika (tada su čak i fire krompir sirovim), ali sada su pržile tarantule u ulju.

Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža
Tako se u Kambodži suočene sa kolonijama tarantulasa.

I iako je epoha Crvenog kmera zvonio u muhu, otrovni pauci ostali su u meniju naroda Kambodže.

Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža
Kambodsko tržište može učiniti snažan utisak na nespremni turist.

Danas invazija Tarantulasa nije toliko problem za Kambodžije kao priliku da zauzme ovu deliciju besplatno.

Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža
U kambodžrskim ulicama, da se susreću sa prskalicom prženih tarantula kao u Moskvi Prodavač Shawarma.
Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža
Ako se šap zalijepi sa strane, pečena tarantula mogla bi se uzeti za komad probijenih riba.
Kolonije tarantulov zarobljeni kambodža
Šta je jelo od gladi, sada se upije sa velikim zadovoljstvom.