Gde životi: kopno, stanište i map?

Odgovor:

Odgovor:

Losi boravak na sjevernim širinama Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. Njihovo stanište uključuje prirodne zova zone i miješane listopadtne šume u umjerenim i subarktičkim klimatskim pojasevima. ELK je najveći član porodice jelena (Cervidae) i može doći do 2 m visine i masu do 800 kg.

Gde životi: kopno, stanište i map?
Područje lososa na mapi svijeta

Zbog njegovog rasta, moose radije grickanje na visokim biljem i grmlju. Zimi se hrane borovom konusom, kao i strugajući lišaje i mahovine sa kamenjem koristeći njihov jezik. Nakon sezonskog loza leda može se moći sastati u jezerima, rijekama i močvarima, gdje se hrane vodenim biljkama.