Medvjedi se pripremaju za zimu, odabirom krompira kod ljudi

Video objavljen na mreži jedan je od korisnika, postao je nevjerojatno popularan, a za dva dana postigli su preko 50 000 pregleda. U valjku, nekoliko malih mladunaca popeo se u nečiju vrtu i odlučila je steći krompir zimi.

Preduzeće mladih vlasnika Taige, kao što se vidi, nisu baš poput vlasnika bašta. U početku su jednostavno gledali činjenicu da će oni napraviti zatvaranje i snimio ono što se događa na mobilnom telefonu. Ali vidjevši da usjev prijeti oteti, vlasnik je još uvijek naoružan lopatom, sa vikama koje su se preklinjali Topyg sa svoje stranice.

Medvjedi se pripremaju za zimu, odabirom krompira kod ljudi
Medvjedi prešu krompir.

Neophodno je nazvati tu premlaćivanje za sirove krompir od medvjeda nije postao, ali jednostavno trčao prema šumi.

Prema zoolozima, avteri u svima pokazuju krumpir u sirovom obliku posebne ljubavi, ali ove godine, što je postalo posebno teško, u smislu rudarstva hrane, za sve stanovnike ruskih šuma, učinili su životinjema sve više u naseljama i tužbi ljudske zalihe, uključujući žetvu.