Ko pripada mesožderki?

Odgovor:

Odgovor:

Životinje su grabežljivije ili mesožderke, čija se dijeta sastoji od ostalih životinja. Adaptacija za mesoždernu prehranu uključuje različite lovačke ponašanje i razvoj metoda za snimanje proizvodnje. Na primjer, vukovi koriste zube za snimanje žrtava, kandža i žaba dugih jezika. Neke zmije (na primjer, zvecke) koriste otrov za ubijanje ili imobiliziranje njihovog plijena, a mnogi pauci stvaraju zamku iz kobweba. Većina mesoždernih životinja je veća od njihovih potencijalnih žrtava, iako neki od najvećih grabežljivca love čak i veće vrste, na primjer, tigrovi na bivolima Orin.

Mnogi poznati grabežljivci (na primjer, lavovi, dimori, vukovi) pripadaju odredu grabežljivih sisara. Ipak, mesožderi se takođe uzimaju u mnogim drugim odredima ove klase životinja, uključujući među insektivnijim, kitonskim, tihom i manokratskim. Pored toga, ne svi su isključivo mesožderi i mogu biti.