Gdje je poluotok anatolia?

Odgovor:

Odgovor:

Mala Azija - poluotok, koji se nalazi u jugozapadnom dijelu Azije. Ovo je najzapadnija lidža azijskog dijela svijeta, koja uključuje uglavnom teritoriju moderne Turske. Mala Azija, poznata i kao Anatolija je geografsko područje koje se pere sa tri strane velikim rezervoarima: Crno more na sjeveru, Egejsko more na zapadu i Sredozemno more na jugu. Marmara more na sjeverozapadu odvaja Anatoliju iz Trakije u Europi. Na istoku, područje granice sa Armenskom gorje, iako postoji neka nesigurnost u vezi sa apsolutnim granicama Malaje Azije na jugoistoku.