Kakvo je puno velike pande?

Odgovor:

Odgovor:

Posebna panda za odrasle može težiti do 160 kg. Kao i većina životinja, mužjaci Panda su superiorna težinom ženki. Žena Big Panda rijetko postižu utege više od 100 kg. Imati visinu u grebenima od 60 do 90 cm, Panda je približno jednaka veličini. Oni podržavaju svoju masu, neprekidno hranjenje do 12 sati, koji dnevno konzumiraju više od 10 kg bambusa dnevno. U stvari, do 99 posto dijeta velike pande uključuje bambus. Pande se ponekad hrane drugim biljem i glodarima. U rijetkim slučajevima mogu loviti na jelenu Cabaggia.