Turski prirodoslojnik snimao je videozapis sa medvjedom

Cemal Gulas objavio je ekstremni video klip na teritoriji Altai.

Na video zapise okvira, ovaj turski prirodosloj kupa se u jednoj od altajskih rijeka zajedno sa ... burym medvjed. Kao što je sam Cemel priznao, ovaj fragment će uskoro biti dio svog dokumentarnog filma o divljini, koji posvećuje 20-mjesečno putovanje putem stambenog puta.

Turski prirodoslojnik snimao je videozapis sa medvjedom
Turski prirodosloj otkupio je sa medvjedom.

Na Video objavljen cement na YouTube portalu možete čuti kako viče vlasniku Taige: "Dođi ovamo, dobro!". Tada se muškarac pliva na medvjedu s vodom iz rijeke i pokušava zagrliti predatora ... ono što je iz toga izašlo, možete učiti gledajući valjak.