Koja je životinja najveći mozak?

Odgovor:

Odgovor:

Cachelot je životinja sa najvećim mozgom na zemlji. Njegov mozak teži oko 7-8 kg i može rasti do 1300 kubnih centimetara u volumen.

Iako Kašlota ima najveći mozak među svim predstavnicima faune naše planete, ove se životinje ne smatraju najpametnijim stvorenjima na svijetu. Intektati više korelacije sa strukturom mozga i omjera mase mozga do mase tijela, a ne samo njegovu veličinu. Na primjer, ljudski mozak teži oko 1,4 kg, ali treba veći postotak tjelesne težine od većine drugih životinja.