Jede lisa?

Odgovor:

Odgovor:

Nesumnjivo lisice jedu zečeve! U prehrambenom lancu, zec pripadaju konsultacijama prvog reda, kao što su biljojedi, a lisice su konsultacije drugog reda. Sekundarna konstrukcija uključuju sveježne ili mesožderke. Lisica se odnosi na svevore, pa dok se zec pokreću biljke, lisica jede razne vrste hrane.

U lancu hrane, zec i lisica su primjer odnosa prema žrtvi grabe. Lanac proizvoda sastoji se od trofičnih nivoa koji uključuju proizvođače, primarne potrošače, sekundarne potrošače, tercijarnih potrošača i raspadaju tvari. Trofični lanac hrane može pokazati odnos životinja u. Na primjer, zečevi, kao primarni subjekti, jedu travu, koja se proizvodi. Lisice poput sekundarnog troše, love hare, i kojot, poput tercijarnih konverzija, lov na gubavu lisicu.

Takođe pokažite sve proizvode koji mogu pojesti životinju. Pored zečeva, lisice jedu bobice, voće, ptice, insekte, glodare i druge male sisare.