Koja je dužina jezika u žabi?

Odgovor:

Odgovor:

Žaba je otprilike trećina (više od 30%) dužine svog tijela. Za usporedbu, ako je osoba imala jezik iste veličine, mogao bi doći do pupka. Za razliku od ljudskog jezika koji je pričvršćen na stražnju stranu grla, žabljem je pričvršćen u blizini stražnje strane vilice.

Kad se ne koristi, žabljeg jezika razvija se u dnu usta na stražnju stranu grla sa vrhom. Gvožđe unutar usta proizvodi ljepljivu supstancu koja omogućava žabu da lagano pretvori jezik i uhvati svoj plijen.