U tri engleska gradova za patke su date posebne trake

U tri grada Misty Albiona, naime, u Manchesteru, Birminghamu i Londonu za patke date su posebne pruge na putevima duž kanala, rijekama i drugim vodnim tijelima. U svakom slučaju, tako da ovo izdanje kaže kao dnevna pošta.

Inicirao je ovu transformaciju cestovnog transporta prilično poznati poznati montažni kanal kanala&River Trust. To je ta osnova koja je odgovorna za sadržaj plovnih puteva letećim u Walesu i Engleskoj.

U tri engleska gradova za patke su date posebne trake
Strip za pomicanje patki u Engleskoj.

Bendovi su označeni bijelim linijama za patke, a na samim zapisima možete vidjeti crtane patke siluete.

U tri engleska gradova za patke su date posebne trake
Specijalne staze označene su crtežom u obliku pačevanja.

Svrha ovog projekta je podsjetiti čovječanstvo da se javni prostor može koristiti i efikasnije. Kao Metro Claire Rzino, koji je rekao Metro Claireu, koji zauzima mesto menadžera Fonda, u stvari, treba stvoriti tragove za mnogo veći broj životinja, ali do sada je odlučio ograničiti patke.