Pomiče se sa "stolom medvjeda": kako je barack obama pokušao "preživjeti po bilo koji trošak"

Tokom radnog izleta do sjevernog SAD-a - Aljaska, predsjednik Barack Obama sudjelovao je u snimanju TV projekta "preživjeti po bilo kojoj cijeni".

Vodeće emisije ponudile su gospodinu predsjedniku da večeraju dio lososa, pojašnjavajući da su to ostaci hrane, koji nisu bili tako davno na "stolu za večeru" na medvjedu.

Pomiče se sa
Barack Obama je stigao u Aljasku, gdje je mužela sirove ribu izvan medvjeda.

Bear Gills, domaćin projekta, za vrijeme jedenja Unije, odgovorio je Barack Obama za neka pitanja koja vas zanimaju, posebno: zašto je medvjed odbio takvu ukusnu ribu i lijevu polovinu trupa.

Gills je rekao predsjedniku Sjedinjenih Država da medvjedi jedu samo najdublju dela ribe, ostatak trupa ih ne zanima zbog niske hranjive vrijednosti.

Video na kojem 44. američki predsjednik hrani ribu iza medvjeda, postao nevjerojatno popularan među korisnicima mreže.