Šta je arktička pustinja?

Odgovor:

Odgovor:

Hladne ili arktičke pustinje su pustinje koje doživljavaju niske temperature i duge zime. Nalaze se na Arktiku, Antarktici i Grenlandu, kao i preko šumske linije planinskih raspona. Prosječna temperatura se nalazi od -2 do 4 stepena Celzijusa zimi i od 21 do 26 stepeni Celzijusa ljeti. Hladne pustinje imaju tendenciju da imaju viši nivo padavine od vrućih pustinja, a tokom zime često je snježna padavina. Prosječne godišnje padavine obično se kreće od 15 do 25 cm, mada može biti samo 9 cm ili doseg 45 cm. Vegetacija Arktičke pustinje vrlo je raštrkana zbog lošeg kvaliteta tla, a biljke, po pravilu, imaju iglaste lišće koje smanjuju gubitak vode.