Koje zmije leže jaja?

Odgovor:

Odgovor:

Jajašnje zmije, u pravilu, u regijama nalaze se u regijama s toplom klimom, gdje visoke temperature pružaju potpunu inkubaciju. Ograbilne zmije češće naseljevaju u hladnijoj klimi ili na visokim visinama.

Više od 70 posto moderne vrste lokaliteta postavlja jaja, ali ne i svi čekaju izgled njihovog potomstva. Na primjer, kraljevska kobra gradi gnijezdo i štiti zidanje gotovo sve do izleta mladunaca. Zauzvrat, koralni asp baca jaja odmah nakon zida, bacajući mlade nekoliko tjedana prije pojavljivanja.